Hammerfest: Ren energi

Interessant foredrag fra Bjørn Bjørgve, leder i Hammerfest Næringshage, som fortalte om hvordan Hammerfest har utviklet seg i de senere årene. Denne institusjonen har vært i virksomhet siden september 2000, finansiert av SIVA og noen andre offentlige aktører, og har nå blitt et senter med ca. 25 bedrifter, de fleste rundt fellesområdet «ren energi», som Hammerfest spesialiserer seg på.
Noen notater fra foredraget:

 • lite har skjedd i Hammerfest inntil de siste 3 årene, men med Snehvit-utbyggingen har en masse ting skutt fart – også ting som var igang før Snehvit

 • Polarbase: en base for virksomhet i Barentshavet lokalisert utenfor Hammerfest, 400 ansatte, ca 100 innen offshore

 • Melkøya: Ny virksomhet rundt Hammerfest LNG, ilandføring av LNG fra Snehvit. Et viktig reultat av denne utbyggingen er at lokale leverandører av ulike tjenester har fått mye tøffere kvalitetskrav å forholde seg til, de har blitt dyktigere (eller har forsvunnet), kan konkurrere på flere plan, og eksisterende kunder kan få den samme kvaliteten

 • Eksport av LNG med skip: Det skal komme en 1 LNG-tanker for å fylle opp hver 5. dag, 4 slike skip i drift, faste ruter, hjemmehavn Hammerfest, destinasjonene er Portugal, Biskayabukta, og to skip til østkysten av USA. Mye av drift og leveranser til dette kommer til å legges til Hammerfest

 • Et gasskraftverk planlagt, verdens første som er renset for CO2 (returnerer CO2 tilbake til gassfeltet), produserer 750GWh strøm, 1000GWh varme. Hvis testing og piloter (2007) fungerer, vil dette skje en gang etter 2010. Kan bare plasseres i Hammerfest, siden det der er rørledning, returmulighet, og eksport via skip

 • Kvalsund: Tidevannsmølle for produksjon av strøm, i regi av Hammerfest Energi, styres og overvåkes fra land, mange sensorpunkter og avansert informasjonsteknologi, videre kommersialisering i regi av Statoil og ABB

 • Havøygavlen Vindpark: Vindmøller, første i Nord-Norge, driftsmiljøet i Hammerfest Næringshage, (det er totalt 21 vindmølleprosjekter i Finnmark, dette er et av de største)

 • Sørøya: Kraftstasjon, liten, 1MW, bruker vannkraft, kommer til å bruke en liten gassturbin, kjølevannet brukes til et smoltanlegg. Viktig fordi det er en teknologi som er salgbar mange steder i landet, hvor det er behov for små kraftverk.

 • På tegnebrettet: Opplevelsessenter rundt kraftproduksjon (Hammerfest hadde elektrisk gatebelysning som første by i Nord-Europa, etter Paris). Hensikten er å profilere Hammerfest som et internasjonalt senter for ren energi.

 • samtidig: etablere Hammerfest som et industrielt knutepunkt for utvikling av Barentshavet

 • Et følgeprosjekt: Etablere Tekno-besøksturer for folk som er interessert i teknologien, kombinere incentive, kunnskaps- og basalt reiseliv

 • arkitektkonkurranse om å lage et nytt sentrum nettopp avsluttet

For meg var inntrykket av Hammerfest av en by i utvikling – som fortsatt har en hel del igjen å gjøre på presentasjonssiden, med manglende lokalavis, dårlig taxiservice og et behov for oppussing, men som er igang. Et viktig element, som ofte mangler når man hører om regional industriutvikling, er fokus og kriseforståelse: Hammerfest satser på energi, og andre næringer og kommunen har spilt på lag i stor grad.
Bjørgve avsluttet med å si at han ønsket at på samme måte som vi tenker film når vi hører Hollywood eller olje når vi hører Stavanger, skal vi tenke «ren energi» når vi hører Hammerfest.