PFIT møte om brukervennlige web-tjenester

Dette er et interessant område – særlig ettersom det er betydelig forskjell på brukervennlighet og brukelighet – og de fleste webdesignere er mer fokusert på at siden skal se bra ut enn at den er god å bruke (noe som gjerne innebærer endel grafisk minimalisme.) Særlig er det viktig at tjenesten er dyp, dvs. at det man kan gjøre er rikholdig i forhold til det som skal gjøres.
Torsdag 4. mars 2004 kl 1700 – 1900: Brukervennlige web-tjenester – utvikling og evaluering.
Foredrag ved Jan Heim og Asbjørn Følstad, med etterfølgende demonstrasjon. Møtet arrangeres hos SINTEF, Møterom 4. Adresse: Forskningsveien 1, v/Gaustad. Gratis parkering fra kl. 17.
En web-tjenestes suksess avhenger av at den er brukervennlig. Dette gjelder like mye enten man er et reisebyrå som bruker Internett til å selge charterturer, en bedrift som ønsker å presentere seg selv for omverdnen gjennom sin web-side, eller en kommune som vil gjøre det mulig med elektronisk levering av byggesøknader. Internett er en forholdsvis ny teknologi, og de aller fleste av oss har vært førstegangsbrukere i løpet av den siste tiårsperioden. Og nye førstegangsbrukere kommer til hele tiden. Brukervennlige web-tjenester må være lette å forstå og ikke kreve særskilt opplæring. Det må være enkelt å navigere og brukeren må raskt få oversikt over hva en web-tjeneste tilbyr. I tillegg bør web-tjenesten være utformet slik at brukeren velger å investere av sin tid til å bruke den.
Ved SINTEF IKT har man arbeidet med brukervennlighet i mer enn ti år. I kveldens foredrag vil Jan Heim og Asbjørn Følstad presentere hva brukervennlig design innebærer, og vise eksempler på hvordan man kan gjøre en web-tjeneste brukervennlig. Presentasjonen inkluderer et foredrag om brukervennlighet og brukersentrert design, og en praktisk demonstrasjon av brukertesting i SINTEFs laboratorium for brukskvalitet.